Uniscrap samler sine aktiviteter i Taulov Dry Port

Én af Danmarks væsentlige genvindingsvirksomheder, Uniscrap A/S, flytter hovedkontor, produktion og udskibning af jern- og metalskrot fra Kolding til Fredericia.

Uniscraps kommende domicil i Taulov Dry Port bliver opført på et 20.700 m² stort areal og bliver det første nybyggeri i branchen i mange år og indrettet med størst mulige miljøbeskyttelse for øje. Hovedparten af arealet skal bruges til oplagring af genanvendeligt metalskrot.

Taulov Dry Port ejer arealet og står også for den samlede investering i opførelsen af Uniscraps nye og fremtidssikrede lagerdomicil på i alt 3.119 m² med tilhørende værksteder og overdækkede arealer.