Lager- og logistikfaciliteter til e-handelsbranchen

Visionen med Taulov Dry Port er at understøtte udviklingen af Taulov-området til Danmarks førende knudepunkt for transport- og logistik.

Udviklingen af de 700.000 m² er allerede godt i gang, og med vores ambitioner om at udvikle og opføre fremtidssikrede lager- og logistikfaciliteter bidrager vi til yderligere tiltrækning af transport- og logistikoperatører og skaber de bedste rammer for, at der kan skabes synergi og samspil mellem transport- og logistikbranchen og virksomheder inden for e-handelsbranchen.

Vi har særdeles gode rammevilkår for byggerier i Taulov Dry Port, og lokalplanen giver mulighed for:

  • Lager- og logistikbygninger
  • Domicil med lager
  • Højlager op til 36 m
  • Service- og kontorfaciliteter
  • Bebyggelse på 65 %
  • Kategori 6-virksomheder
  • Container og pladskrævende emner

ADP og PFA udvikler, opfører og finansierer lager- og logistikfaciliteter i Taulov Dry Port, så disse modsvarer behovet hos transport- og logistikbranchen og samtidig er fremtidssikrede med henblik på øgede godsmængder og trafik igennem Danmark.

Beliggenhed lige midt i Danmark

Taulov er allerede i dag et veletableret område for en lang række transport- og logistikoperatører. Området kaldes DanmarkC.

Synergien mellem motorvejene E20 og E45, Fredericia Banegård, kombiterminalen i Taulov, Danmarks største erhvervshavn og kun 40 minutters kørsel til Billund Lufthavn sikrer en optimal infrastruktur.