Visionen

ADP’ s tre havne i Fredericia, Nyborg og Middelfart spiller en vigtig rolle i morgendagens transport-værdikæde, og særligt Fredericia Havns beliggenhed midt i et af Danmarks største trafikale knudepunkter gør, at der er et stort potentiale i at koble havnen med et baglandsareal for at understøtte fremtidens transportbehov.

ADP erhvervede tilbage i 2014 de første 200.000 m² jord i Taulov, og har i samarbejde med PFA investeret i yderligere 500.000 m² erhvervsjord, som over de kommende år udvikles til et multimodalt transport- og logistikcenter og området vil fungere som ”tørhavn” og kraftcenter bag Fredericia Havn.

Visionen med Taulov Dry Port er at:

  • tiltrække transport- og logistikoperatører
  • udvikle og opføre fremtidssikrede lager- og logistikfaciliteter til e-handelsbranchen

Med det allerede etablerede Taulov Transportcenter er koncentrationen af transport- og logistikoperatører i området højt og vækstpotentialet som attraktivt erhvervsområde er stort.

Visionen for Taulov Dry Port er at tiltrække flere transport- og logistikoperatører til Taulov og at skabe fremtidssikrede lager- og logistikfaciliteter til e-handelsvirksomheder. E-handlen vokser markant i disse år og fremvæksten af nye leveringsformer og øget krav til levering fra forbrugerne betyder, at e-handelsbranchen har et stigende behov for optimering af fragt-, lager- og logistikløsninger.

Dertil kræves en central placering tæt på effektiv infrastruktur, og her er Taulovs beliggenhed ideel – både i forhold til at modtage varer fra ind- og udland og i forhold til videredistribution til hele Danmark.

Fremtidssikrede løsninger

ADP og PFA udvikler over de kommende år Taulov Dry Port, et areal på 700.000 m2, som er Danmarks multimodale transport- og logistikcenter.