Om ADP

ADP er Region Syddanmarks største havnevirksomhed og har siden 2000 drevet tre danske havne i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Selvom havnedrift altid vil være kernen i ADP, rækker vores aktiviteter langt ud over havnekajen, og dette skyldes ikke mindst vores centrale placering. Region Syddanmark er generelt præget af stor udvikling inden for industri, produktion, landbrug, energiforsyning, byggeri og distribution, hvilket gør havnene uundværlige i forhold til logistik-flowet i regionen. Havnene forbinder regionen med resten af verden og håndterer alt fra containere, tør- og flydende bulk, Ro/Ro, stykgods, projektlast og for Fredericias vedkommende også krydstogttrafikken.

Beliggenhed forpligter
Vi mener, at vores beliggenhed forpligter, og netop beliggenheden helt centralt i Trekantområdet og DanmarkC – midt i det trafikale knudepunkt for både motorvejsnet (E20/E45) og jernbane i både nord/syd- og øst/vestgående retning – har gjort Fredericia Havn til en af Danmarks største erhvervshavne målt på godsomsætning. Vores havne har således internationale standarder, hvad angår kapacitet og dybde, men vores største force er beliggenheden – helt centralt i forhold til både national og international infrastruktur.

Taulov Dry Port bliver kraftcenter bag Fredericia Havn
Med Taulov Dry Port som ”tørhavn” og kraftcenter bag Fredericia Havn kobler vi havnedriften med baglandet og får mulighed for at betjene kunder med stort transportbehov, behov for godshåndtering eller effektiv distribution på det danske og nordiske marked via en ny kombiterminal. Med udviklingen af Taulov Dry Port, Danmarks multimodale transport- og logistikcenter, udnytter og udbygger ADP de styrker og kompetencer, som i mange år har sikret, at virksomheder effektivt får gods ind og ud af Fredericia Havn.

Læs mere om ADP på vores hjemmeside. 

Del af en velkonsolideret koncern

Taulov Dryport er et joint-venture selskab ejet af ADP A/S og PFA.

ADP er en stabil og velkonsolideret koncern, der kontinuerligt har skabt gode resultater igennem mange år. Læs vores årsrapporteringer her.