Konference - The Year of Multimodality


Dagens program byder på en række oplæg og debatter om, hvordan multimodale løsninger og den øgede integration af transportformerne kan skabe en mere effektiv og grøn transportsektor i Danmark og resten af Europa.


Program

08:00

Registrering og kaffe

08:30

Velkommen

v/ vært Hans Christian Schmidt

08:40

Fremtidens transportbehov

Professor og leder af DTU Transport, Otto Anker Nielsen, rammesætter dagen. Hvad er de store trends på transportområdet? Hvordan ser fremtidens transport ud? Og vil behovet for transport blot stige?

v/ Otto Anker Nielsen, Professor og leder af DTU Transport

09:00

Et europæisk indspark: 2018 – The Year of Multimodality

2018 er The Year of Multimodality i EU. Deputy Director i DG MOVE Matthew Baldwin fremlægger Kommissionens strategi og mål for kombination af transportformer i Europa.

v/ Matthew Baldwin, Deputy Director General, DG MOVE, EU-kommissionen

09:30

Det tyske perspektiv

Ingo Egloff er CEO for Marketing i en af Europas største havne, Hamborg Havn, hvor de er langt fremme med at kombinere transportformer. Hvordan er de kommet dertil, og hvad kan vi lære af de tyske erfaringer?

v/ Ingo Egloff, CEO, Hamburg Hafen Marketing

10:00

Kaffe

10:20

Det Blå Danmarks styrkeposition

Hvad skal der til for, at Danmark kan fastholde og udbygge sin globale maritime styrkeposition?

v/ Brian Mikkelsen, Direktør, Dansk Erhverv

10:30

Muligheder og trusler for Det Blå Danmark

Hvilke muligheder og trusler er der for Det Blå Danmark – set med Dansk Industris øjne?

v/ Michael Svane, Branchedirektør, DI Transport

10:40

Den multimodale transportværdikæde

Den internationale megatrend går mod udvikling af multifunktionelle transportcentre placeret i centrale knudepunkter. DLG flytter deres hovedkontor til Fredericia og får dermed en optimal placering i forhold til deres nærmarkeder. Hans Christian Schmidt, MF(V), interviewer Nils Skeby, direktør i ADP A/S, om, hvordan en virksomhed som fx DLG kan udnytte den centrale placering til at optimere deres samlede transportværdikæde i forhold til levering på nærmarkeder.

v/ Nils Skeby, CEO, ADP A/S

10:55

Oplæg til politisk debat: Hvor trykker skoen?

Hvad er barriererne for, at transportformerne kombineres i højere grad? Mogens Therkelsen, Flemming Nør-Pedersen og Nils Skeby diskuterer udfordringer og løsninger forud for ordførernes debat.

v/ Mogens Therkelsen, bestyrelsesformand H.P. Therkelsen, Flemming Nør-Pedersen, Direktør for Virksomhed & Marked i Landbrug & Fødevarer og Nils Skeby, CEO, ADP A/S

11:15

Paneldebat: transportordførere i debat

Transportordførerne er i debat om multimodalitet og learnings fra konferencen indtil nu.

v/ Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF) og Hans Christian Schmidt (V)

12:05

Åben debat

12:25

Afrunding ved Hans Christian Schmidt, MF(V), og efterfølgende sandwiches

v/ Hans Chr. Schmidt MF(V)

Tid og sted

Tid: Onsdag d. 10. oktober 2018
kl. 8:00-12:30

Sted: Fællessalen på Christiansborg (vis på kort)

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag
d. 1. oktober til:

Consultant hos Advice
Mikkel Schiøler
tilmelding@adviceas.dk


Spørgsmål – kontakt

Kommunikationschef i ADP A/S
Tina Grønholdt Hansen
tgh@adp-as.dk
7921 5037