Flyt godset over på vandvejen

ADP_pressefoto_borsen_art_web

Trængsel på det danske vejnet er et stort samfundsmæssigt problem, fordi virksomheder og privatpersoner spilder tid i trafikken. Investeringer i nye motorvejsspor vil på den korte bane afhjælpe trængselsproblemet. Men vi fjerner ikke trængslen, hvis vi fortsat bliver ved med at transportere øgede mængder af gods med lastbil. Vi bør tænke søvejen ind til transport af gods og på den måde afhjælpe trængslen på vejnettet.

ADP A/S, som bl.a. ejer Fredericia Havn, sætter nu fokus på at udnytte havnenes eksisterende kapacitet og tænke i smartere løsninger med brug af søvejen til transport af noget af det gods, som i dag transporteres med lastbil.

”Fredericia Havn ligger i et multimodalt knudepunkt med nem adgang til både motorveje og jernbane, så det er nemt og effektivt at omlade gods fra skib til bil eller bane. Med en høj koncentration af transport- og logistikoperatører i området, mærker vi, at godset søger mod Fredericia. F.eks. har DFDS indsat en ekstra afgang med Ro/Ro færgen fra Fredericia til Klaipeda i Litauen, fordi godsmængderne er på et højt niveau”, siger Nils Skeby, CEO i ADP A/S.

For yderligere at høste gevinster ved udnyttelse af shortsea skibstrafikken og multimodale transport- og logistikløsninger, har ADP A/S igangsat udviklingen af Danmarks Multimodale Transport- og Logistikcenter, hvor nem adgang til jernbanen og motorvejene E20/E45 skal give transport- og logistikoperatører optimale muligheder for håndtering og omladning af gods.

Læs mere i artikel fra Børsen: ADP: Flyt godset over på vandvejen